Ο ΔΡΟΜΟΣ … ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Το ανθρώπινο δυναμικό στην ΜΑΧΡΩ

Η ΜΑΧΡΩ επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και επιλέγει τους καλύτερους από την αγορά. Η κουλτούρα μας και η επαγγελματική μας δεοντολογία είναι αυτά που μας οδηγούν στην επιτυχία.

Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε στην επιτυχία μας, εάν πιστεύετε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας μας και αν διαθέτετε ομαδικό πνεύμα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας για να το αξιολογήσουμε στη διεύθυνση secretary25200@gmail.com.

Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά για μια συνέντευξη.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειασθείτε, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΜΑΧΡΩ