ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ … ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ξεκινώντας...

ΠΟΣΑ ΛΙΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ?

Συμβουλευθείτε τις προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος της ΜΑΧΡΩ, όπου αναφέρεται η απόδοση του σε τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο (m2/lt).
Το σύνολο σε τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε, το υπολογίζουμε ως εξής :
Υπολογίσουμε το εμβαδόν κάθε χώρου που θέλουμε να βάψουμε πολλαπλασιάζοντας το μήκος του επί το πλάτος του. (πχ 4 μέτρα μήκος Χ 3 μέτρα πλάτος= 12 τετραγωνικά μέτρα). Αφαιρούμε την επιφάνεια των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα, κλπ.). Αθροίζουμε όλα τα εμβαδά και έτσι γνωρίζουμε την συνολική επιφάνεια που θέλουμε να βάψουμε. Τέλος γνωρίζοντας την απόδοση του προϊόντος, η οποία αναφέρεται στην προδιαγραφή του, υπολογίζουμε πόσα λίτρα χρώματος θα χρειαστούμε ανά στρώση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Είναι γνωστό ότι σε κάθε επιφάνεια προκαλείται υποβάθμιση με το πέρασμα του χρόνου με αποτέλεσμα την εμφάνιση ρωγμών, λεκέδων, μούχλας κλπ, φαινόμενα τα οποία το χρώμα δεν μπορεί να καλύψει και να διορθώσει, χωρίς την απαιτούμενη επιδιόρθωση. Διαφορετικά, η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος θα αλλοιωθεί καθώς επίσης και η μακροβιότητα της βαφής.
1. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, δίχως σκόνες, ρύπους, φουσκώματα, λίπη, ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση του χρώματος.
2. Σε περίπτωση βαφής επιφάνειας που έχει βαφεί ξανά στο παρελθόν, τότε αυτή θα πρέπει να έχει απαλλαχθεί από τυχόν σαθρά ή χαλαρά συνδεδεμένα υλικά, δηλ. από τα υλικά εκείνα στα σημεία όπου το παλιό χρώμα έχει χάσει την πρόσφυση με το υπόστρωμα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας σπάτουλα, μηχανικά τριβεία, βούρτσα ή λειαίνοντας με γυαλόχαρτο, ανάλογα την περίπτωση ενδέχεται οι παραπάνω τρόποι ακόμη και να συνδυαστούν μεταξύ τους για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
3. Εάν πρόκειται για λεία – γυαλιστερή επιφάνεια, είναι απαραίτητο να τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ούτως ώστε να προκύψει μια πιο τραχεία επιφάνεια και έτσι να πετύχουμε πολύ καλή πρόσφυση της βαφής με το υπόστρωμα . Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε στο μέλλον φαινόμενα αποκόλλησης του τελικού χρώματος από το υπόστρωμα.
4. Επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά θα πρέπει να καθαριστούν καλά, αποφεύγοντας σκληρά απορρυπαντικά που εμποτίζουν την επιφάνεια και ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Πάντα αφήνουμε τις επιφάνειες να στεγνώσουν καλά πριν την βαφή.
5. Επιδιορθώστε και γεμίστε τις επιφάνειες όπου χρειάζεται, πριν το αστάρωμα, με τη χρήση του ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΚΟΥ της ΜΑΧΡΩ.
6. Απομακρύνετε τους μύκητες και τους λεκέδες από νικοτίνη, καπνό και λίπη. Οι μύκητες εμφανίζονται ως κηλίδες, μαύρες, γκρι ή καφέ, και είναι δύσκολο να απομακρυνθούν. Η απομάκρυνσή τους πρέπει να γίνει πριν την εφαρμογή του ασταριού ή του χρώματος καθώς διαφορετικά ενδέχεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται εντός του χρώματος και να το καταστρέψουν. Πλύνετε την επιφάνεια με ειδικά μυκητοκτόνα μέσα.
7. Οι λεκέδες από νικοτίνη, καπνό και λίπη καθαρίζονται με κάποιο απορρυπαντικό και έπειτα ακολουθεί καλό ξέπλυμα. Αφήνουμε πάντα την επιφάνεια να στεγνώσει καλά πριν την βαφή.
8. Όλες οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με το κατάλληλο – προτεινόμενο σε κάθε περίπτωση υπόστρωμα. Ενδείκνυται κατά περίπτωση η χρήση ασταριού και στις ήδη βαμμένες επιφάνειες καθώς έτσι, μεγιστοποιείται η πρόσφυση μεταξύ υποστρώματος τελικού χρώματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ

Η επιλογή του ασταριού είναι πολύ σημαντική για ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας.
Ενημερωθείτε από τις προδιαγραφές της ΜΑΧΡΩ τα σχετικά με την απόδοση του προϊόντος (πόσα τετραγωνικά επιφάνειας μπορούν να βαφτούν ανά λίτρο), το χρόνο στεγνώματος και το χρόνο επαναβαφής του. Η επιτυχία στην εφαρμογή του ασταριού, θα είναι η επιθυμητή και η διάρκεια ζωής του συστήματος βαφής θα αυξηθεί, όταν το αστάρι εισχωρήσει στην επιφάνεια και δεν δημιουργήσει φιλμ στην επιφάνειά του (τοιχοποιία). Επίσης ενημερωθείτε όσον αφορά στην αραίωση του ασταριού, διότι για να επιτύχουμε τα παραπάνω, πρέπει να κάνουμε την σωστή αραίωσή του, σύμφωνα και με το πορώδες της επιφάνειας όπου το εφαρμόζουμε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

·         Τα εργαλεία βαφής, (ρολό, πινέλο) πρέπει να είναι καθαρά και όχι φθαρμένα από την πολύ χρήση ή τον χρόνο, να είναι τα κατάλληλα ποιοτικώς, ανάλογα με την επιφάνεια που επιθυμούμε να βάψουμε.
·         Ανατρέξτε στις προδιαγραφές της ΜΑΧΡΩ, ώστε οι αραιώσεις των χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσετε να είναι αυτές που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στην αναλογία αλλά και το μέσο αραίωσης.
·         Οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα βαφής αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία του αποτελέσματος. Ενδείκνυται να γίνεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες όχι μικρότερες από 5oC και όχι μεγαλύτερες από 35oC ενώ το ποσοστό της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, δεν πρέπει να ξεπερνά το 70%.
·         Βαμμένες στεγνές επιφάνειες που έχουν κάποιο λεκέ, μπορούν να καθαριστούν με χρήση ήπιων καθαριστικών, αποφεύγοντας την χρήση σκληρών μέσων καθαρισμού που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γρατσουνιές και υποβάθμιση του φιλμ του τελικού χρώματος.
·         Ανοιγμένα δοχεία με περίσσευμα από χρώμα πρέπει να κλείνονται καλά και να αποθηκεύονται σε χώρο με κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας.
·         Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διαχειριζόμαστε κατάλληλα τα υπόλοιπα των χρωμάτων (ειδικά για τα συστήματα διαλύτου) ούτως ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειασθείτε, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΜΑΧΡΩ